Losowy artykułJuż żelazny hełm ze złotym blaskiem. Ale jeżeli później ten sam przedsiębiorca obmyśli plan niemniej genialnej spekulacji p o l i t y c z n e j, jeżeli staje na mównicy i wzywa współobywateli, by pomyślność kraju postawili na jedna kartę, zapewniając ich tym samym proroczym duchem i tonem co pierwej, że wygrana jest pewna, to nie wolno robić porównań między pierwszym wypadkiem a drugim, nie wolno ostrzegać, że prorok tego rodzaju nie zasługuje na więcej wiary jak stuletni kalendarz Knauera[279], bo to byłoby wdzieraniem się w szczegóły życia prywatnego, plugawym miotaniem się mężów, których otacza cześć publiczna, znaną sztuczką »Gazety Narodowej« albo jej kronikarza niedzielnego, poniewieraniem zasług itd. Wszyscy wiedzą, że to rękojmia wystarczająca. Jako to jej powiesz: tego człeka, któren cię przez chłopstwo i tatarstwo przeprowadził, na mękim wydał? W zakresie kształcenia kwalifikowanych robotników ustawa ustaliła organizację 2 i 3 letnich zasadniczych szkół zawodowych, zobowiązała zakłady pracy do utrzymywania zasadniczych szkół przyzakładowych, a dla potrzeb rolnictwa do tworzenia szkół przysposobienia rolniczego, w szkołach pomaturalnych dla absolwentów liceów ogólnokształcących powołano do życia od. Kupiec! Głównym społecznym i psychologicznym skutkiem modernizacji jest doświadczenie “bezdomności”, a najbardziej prawdopodobnym sposobem redukcji tego poczucia jest próba odbudowania poczucia “bycia w domu” przez rekonstrukcję lub ponowne wytworzenie pewnych (tj, niewątpliwych) instytucjonalnych znaczeń nakładanych na egzystencję. Postanowiono tedy korzystać ze sposobności i nie tracić ani chwili czasu. 99 Żebym ja wiedział, moja dziewczyno, którędy będziesz chodzić? – Ale dobra rada, żeby do niego iść, i lepszej teraz nikt nie wymyśli. Przebiegł ją kilka razy oczyma i z ogromną ulgą odczytał:„Zaleski Henryk,urzędnik Dr. Słuchajcie, jak sławy wieniec, Walcząc w ojczyzny obronie, Zyskał odważny młodzieniec I w szlachetnym poległ zgonie. Ja mam czasem wielkie pomysły. Gdy zgasły przed nim straszne kagańce, zaczął bić w czerep, między uszy, w kufę. od. Zaraz za stodołami zając wyskoczył z owsa i przebiegłszy nam drogę, skoczył na łąkę, znacząc ciemniejszymi ślady srebrną od rosy jej powierzchnię. Rozesłał im las pod nogi Same aksamity, Mchu kobierzec różnowzory, Kwiateczkami szyty. Firanki biała chusta. - powtórzył Grożdan. Znajdowaliśmy się na równych, niezbyt wielkich i otoczonych lasem sawannach, porosłych z rzadka krzakami.