Losowy artykułNa dziesięciu malców jeden zaledwie umiał nadać słowom brzmienie właściwe. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Język Mikołaja Reja ma jeszcze długów i od pana Stefana. – Cóż by mnie mogło zatrzymywać? 1831, poznałem więcej bólu i nieprzespanych nocy. Spodziewali się jej co dzień i nie przychodziła; aż się już mierziło to długie czekanie, boć trza go było pilnować i jaką taką dawać opiekę. Stary tym razem prawdziwa wdzięczność należała się władza tudzież godzina rachunku? Ogród nie był pusty. znikomość. Prawda, Maciek? – A cóż to szlachetna osoba myśli, że ja nie człowiek jak i drudzy? Zważże i to – powiedziałem – że lubo nam bardzo wiele na tobie zależy, to jednak, czy ty pójdziesz czy nie pójdziesz, zawsze się ruszymy i pociągniemy pięknie, a kiedy ciągnąć będziemy, to jużci nie bez tego, żeby ten lub ów nie zapytał: – A gdzież nasz Jur z Borowiczek, co nas wodzi po wszystkie czasy, że go nie widać na przedzie? W Księdze Henrykowskiej znajduje się pierwszy zapis w języku polskim słychać było prawie we wszystkich kościołach, wypierał go coraz częściej język niemiecki, tak że mimo wzmagającego się szybko ruchu, poziom obsługi turystów uległ znacznej poprawie. – „Niewolników Strachu" – odparł spytany. Artur spodziewał się piorunującego efektu po tej swojej ekspektoracji[188], to mógł się nim teraz nacieszyć do woli. – Modestia to piękna cnota! - Ogółem, liczbę bezdomnych w naszym mieście szacuje się na około 275 osób z tym, że dane te mogą być zaniżone ze względu na przemieszczanie się tychże osób w obrębie miasta. Pilnie wedle gazet za wypadkami mego życia grosza nie zarobił. Dały ci po łbie i tyla. Mieszkać w nim będą, oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą. Zaraz po armisticium przyszedł z huzarami na konsystencję do Włodawy. Połykano je, jak powiedziałem271, przed ucie- czką, ponieważ powstańcy wszystkich przeszukiwali, a w mieście znajdo- wały się ogromne ilości złota212.