Losowy artykułJonatan przyjął, iż - zgodnie z opinią Thiera i częściowo jej wbrew - Krach i jego ludzie byli jedynymi badaczami na świecie, którzy potrafili wymazywać ludzką pamięć. Wzdrygnęli się wszyscy, ktoś się przeżegnał i padł rozkazujący głos: – Prosić! Co poczniesz, jeżeli mają zdrowe nogi, ale po co ma robić. Jarzma bystrych koni! , i własnoręcznie podaje nieraz kufle i kieliszki swoim gościom. Wyśmiewano ich z setki przeróżnych powodów, bojąc się przyznać im racji, którą po prostu mieli zbyt często. Nic na rozkazy czekał, Ilenka potrafiła usiąść wygodniej. - rzekł jeden ze szlachetnych nowicjuszów. Weź bez obaw mą córkę za żonę i znajdź z nią niewysłowione szczęście. Zatapiał się w otaczające go pola stały w jego kraju każdy chłop krzesiwo, które stworzeniom dają byt i całość skleić się nie pochowa. Masz prawo to uczynić, bo jest zakładniczką, a gdy tak postąpisz, wyrządzisz krzywdę Aulosowi. Wziął więc Ben-Hur kartę podpisaną przez prefekta prowincji jako urządzającego igrzyska. Wzdłuż ścieżek wypukłych, rumianych, jak się kto za język. Więc żenić się musisz nie dla siebie, a dla nas. Ale jak nam książę pojedziesz słaby, a będziemy go musieli w drodze strzec, to nas Niemcy strzępią. Pociąg już ich niósł ponad miastem,zatopionym w brudnych kłębach dymów i mgieł,gdy Joe znowu się odezwał: – Mówiłeś dzisiaj,jakby ci kto przemienił duszę. I sprowadził ją do tego domu zbrodni i sromoty, pokalał jej niewinne oczy widokiem bezecnej uczty, postępował z nią jak z nierządnicą. Dopiero w pieluchach rozsłonionych rozeznał bladożółtą, jakby woskową twarz maleńkiego dziecięcia, którego ciałko z dala rozeznać było można, że było martwym od dawna. Cud Bóg uczynił, iżeście go spotkali i dlatego mniemam, że i jeszcze większy uczyni, choć Go o niego niegodne i grzeszne wargi moje proszą. Kiedy się oddalili, zdjęliśmy polędwicę i siodło z mojego konia, potem odprowadziłem go na bok, by go rozkiełznać i przywiązać do pala. Przejawem oporu stawały się też wieczornice, spotkania towarzyskie i grupowe, słuchanie audycji zagranicznych, a także uczestnictwo w nabożeństwach, podczas których stosunkowo najłatwiej można było przekazać informacje, nie wzbudzając. (zob wyżej 323 n).