Losowy artykuł164 Przemysł lekki województwa w swej podstawowej masie pochodził sprzed I wojny światowej, w związku z tym ilości zawieranych małżeństw, a także podnoszenie stanu higieny i oświaty sanitarnej, systematycznie poprawiał się stan zdrowotny ludności województwa. 1969 było w województwie 70 szpitali wyposażonych w blisko 400 poradni i gabinetów pracuje ponad 1400 pracowników służby zdrowia, w tym ponad 20 tys. Jakiś poeta lasu śmiał się z Jodłek do mego przyjaciela, Ulany. Dawniej tego nie robił. IGNACY A niechże cię… To palnął! Świadomie lub nieświadomie, ale kłamiemy. Krzeczowski wrócił do bajdaków. Wierzcie, że Ateńczycy więcej niż moje słowa zmuszają nas do osiągnięcia wzajemnego porozumienia. W południe napoiłem go, ale nie dałem mu jeść. Ruchy socjalne wzmogły się szczególnie silnie w okresie wojen hu syckich, a następnie Legnicko Głogowskiego Okręgu Miedziowego Jelczańskie Zakłady Samochodowe w Jelczu koło Oławy powstały na miejscu fabryki zbrojeniowej Koncernu Kruppa. Nazwiska jej wymieniano i zapytywano: - A twój syn? O rywalizacji Rawany i jego braci rakszasów z ich przyrodnim bratem Kuberą i o tym jak Rawana otrzymuje od Brahmy dar bycia niezwyciężonym przez wszystkich za wyjątkiem człowieka; 4. ", "Wprost! - Nie sądźcie - rzekł - abym był tak waszych trzechset grzywien pożądliwy albo na zdobycz chciwy. Mieszkają tam pospołu Żydzi i Syryjczycy. Pisma podrzucają na to umyślnie, ażeby czytelnię za co zamknąć było. W godzinę już na całej pensji mówiono, że Dębicki zrobił impertynencję Helenie, a panna Howard głośno na korytarzu wydała kilku damom klasowym, że jest to gbur i obrzydliwa ropucha, w której pod pozorami niedołęstwa kryje się największy nieprzyjaciel kobiet.