Losowy artykuł- Oto na takim nastroju, który by, postępowo się podwyższając i rozwijając, zdołał przy ciągłym przeobrażaniu się zachować jaźń jedną i tę samą, czyli ciąg nieprzerwany świadomości o sobie. – Takem się ja przed komendą Sawy,krwi okryty rosą, Meldował,cierpiąc katowanie. Jakiś Arab próbował sprzedać mi nielegalną kartę telefoniczną. Biskupstwa życzańskie i miśnieńskie, czasu wielkiego Słowian rokoszu do gruntu zniszczone, odbudowały się znowu. Poprzez tyle lat przypomniał się bardziej niż żywo – jak bywa tylko we śnie – zapach chleba z dziecinnych lat, chleba w rodzinnym domu. ale jeszcze wymyślacie nowe udręczenia. Przejął się słowami księdza prefekta - rozmyśla nad tym, w jaki sposób rozkaz usłyszany wypełnić, krzywdę wyrządzoną koledze naprawić? Jak skoro zmrok wieczorny, coraz prędzej. Musiemy przecie wyszukać jej męża. - Przepraszam Aniu ale chwilowo mam już dosyć sławy. - Przecie to tak łatwo poznać - rzekła Marynia. Ksiądz milczy przez chwilę i nagle rzuca jakby w twarz tej powszechnej radości szorstkie i krótkie dwa wyrazy: - Szulberg. Nagle podniósł się i zawołał: – Powinienem. Władca, od którego woli zależy barwa młodych listeczków, kiście zbóż, kielichy kwiatów na tej całej cudownej ziemi. Zdarzyło się, że miał wielką. - Spod Malborga. - Zobaczymy, co jutro pokaże. 07,06 Pan bowiem sprawił, że w obozie aramejskim usłyszano turkot rydwanów, tętent koni i wrzawę ogromnego wojska, tak iż mówili jeden do drugiego: Oto król izraelski najął przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby ruszyli przeciwko nam. Wszyscy umieją czytać i pisać. On, jako prawy mahometanin, nie chciał się im poddać i bronił się do upadłego. Tu się miała zakończyć nasza Odyseja.