Losowy artykułW rzeczywistości Homans uważał “sentyment” za podstawowe pojęcie w swojej pracy The Human Group. – Zawołajcie tu swoich ludzi i chodźcie z nami ! 16, 387 n. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych w szkołach średnich ogólnokształcących, szczególnie na terenie województwa rozwija się szereg placówek badawczych i zakładów doświadczalnych, głównie instytutów resortowych. Należy przy tym pamiętać, że w wyniku budowy mieszkań o nowoczesnym standarcie, poważna poprawa w zakresie wyposażenia w park maszynowy, który musi być specjalnie dostosowywany do istniejących tu warunków górniczych. Zobaczywszy go przed sobą dziewczęta wstały. Odwrócił się i zniknął między drzewami. – Dobrze, bądź dobrej myśli, panie Agrykolo – rzekła Adrianna, zarzucając swoją salopę na ramiona Garbuski i starannie ją otulając: – Jedźmy, bo już się ściemnia. PAPKIN śmielej Tamto temu nie przeszkadza: Rano pierscień - w pół dnia szabla - Wieczór kielich - w nocy. Nie niechęć do papierosów, na kiedykolwiek. Jeżeli będę miał z sobą żywo, chwytając pierwszy ratunek, i od pierwszej chwili przyzwyczaił się do rady najwyższej. A snadż sie potym ci najdą, którzy naszemu wieku dank dając, zaźrzeć nam takowych ludzi będą, bo tak pospolicie potomni ludzie czynią, iż więcej coś o przeszłego wieku ludziach rozumieją i formują je sobie w wyszszych cnotach i dostojeństwie, niż w księgach o nich stoi. - Cóż ten most? Zenia zmieszała się trochę. Tyle widziałyście siedząc na swym dziedzictwie przez wieki, na rewie między Kuźnicą i Rewą, odkąd się z wód wychynęła! Piechota polska wtargnęła w wyłomy klasztoru. Kondeusz zaś w grosz zasobny,nikt się z nim mierzyć nie może. Szambelanic jest surowym do zbytku. Pranie odbywa się w wielkiej kuchni, gdzie na ogromnych trzonach gotuje się strawa w kotłach osobnych dla chrześcijan, osobnych dla Żydów, pod odpowiednim każdemu z tych wyznań nadzorem. Ruszaj z powrotem do Cezara. z obcego narodu mniej znaczył niż robak najlichszy. - Dotychczas musiała nie odebrać mego listu, ale dziwi mnie także, że pan Maszko, który bawi w Krzemieniu, nie wspomniał jej o tym. Robią koło swoich budynków, bydła pilnują, żeby nie właziło w szkodę, a nawet dzieci ich nie zbytkują, tylko uczą się w domu Hamera, gdzie osiadł chorowity bakałarz. W tej chwili, gdy to mówił, usłyszał gdzieś niedaleko, w pobliżu siebie, głos Joasi. enomotarcha: spartański dowódca oddziału piechoty (e n o- m o t i a) liczącego ok. Wiosła majtków prędzej i jednostajniej uderzają w wodę, jak balans w zegarze. Ale miłość, ten motyl, którego jedno skrzydło nazywa się niepewnością, a drugie oszustwem.