Losowy artykułpuszczam się nareszcie jak z procy. Skrzywdziłem pana, obraziłem wobec świadków. –Po wszystkim! Księżyc świecił tak jasno, że powłóczył warstwą srebrnawą mokre od rosy liście, a mgły czynił podobne do zwojów srebrnej gazy. Błazen, pyszałek. Franciszka? Baron będzie dla mnie, a baronowa dla mojej żony. Nad ich głowami rozlegają się grzmoty, zjawisko, którego nie widział jeszcze nigdy. Myślał wciąż o tamtej chwili. Drzwi najczęściej z żelaza. Mówiłem: "Po co tobie leźć do Soplicowa? 1 Anonim tak zwany Gall KRONIKA POLSKA ZACZYNA SIĘ LIST ORAZ PEWNE WSTĘPNE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE KRONIKI POLSKIEJ,A MIANOWICIE Panu M [arcinowi ],z łaski Bożej arcybiskupowi,jak również Szymo- nowi,Pawłowi,Maurowi i Żyrosławowi,godnym Boga i czci bisku- pom polskiej ziemi,a także swemu współpracownikowi,wielebnemu kanclerzowi Michałowi,sprawcy podjęcia tej pracy,pisarz niniejsze- go dziełka [życzy ],by na świętej górze Pańskiej Syjon gorliwie czu- wali nad powierzoną im trzodą i postępując w cnotach krok za kro- kiem,twarzą w twarz oglądali [z czasem ] Boga bogów. – Wszystko ci przebaczam! – Teraz dalej do przeglądania,co mi się przydać może. New York jednak nie tylko nie zachwycił mnie, ale rozczarował potężnie. Lecz i takie przeczucie już dobrem jest, już zatloną w nas iskrą wszechżycia. Od jutra zmniejszamy dzień roboczy o dwadzieścia pięć procent. Boleśny grot pod lewym mu okiem utkwił i do pół brzechwy wbił się w głowę, a on przegiąwszy w tył urodziwą twarz i rozłożywszy ręce leciał z konia. Chociaż,gdyby ten najzacniejszy pan Dorsza przy ca- łym rozumie swoim nie był głupi,to może. Samo miasteczko było zupełnie w nich pogrążone. - Będzie miał pan Karbowski przez czas pewien co puszczać. Ani dyktanda, ani tabliczki mnożenia, ani żadnej rzeczy. — Mogę nawet powiadomić wuja, że moje doświadczenie skończy się piątego lipca. - Wybieram się i ja z Bigielem.