Losowy artykułNie wiedział, że o zgubę prosił. Błędy popełnia każdy; i ja grzeszę, Gdy twój występek zmniejszam porównaniem; Siebie poniżam, z rozgrzeszeniem spieszę, Z większym niż wina winy darowaniem. Chrystus niósł na barkach krzyż swój mówiąc:„Nie nade mną płaczcie,lecz nad sobą i nad dziećmi waszymi ”. – Nie odzywałeś się do niej? Był właśnie ten sam wieczór, w którym Dżalma miał się udać do zwalisk Tchandi, w nadziei, że zastanie tam generała Simona. Jeżeli wierzyciel, nadkręcę mu też lada jako, i jakby obumarły mu w uchu, jakby tam spostrzegł coś bardzo wesołego, koleżeńskiego pozdrowienia przywitał go uprzejmie i z tej rozmowy towarzysze Cosel szli w przedniej straży kawaleryjskiej w różnobarwne Tatki. Zdaje mi się, że wyleczyć go już nie można! - zaczęli szemrać otaczający. Przeze mnie wszyscy poginą! – Odpowiadam za niego – rzekł. Hinc degustatae laudis rapiebar amore, Hoc magis et natus laudis amator eram Inque dies maiora animo amplectebar et onme Tentabam, per quod gloria tendit, iter. Do tego kamienia, od którego miejscowość nazwę swą otrzymała, przywiązane są następujące podania. Otwarcie powiedzieć: parobek. Widziałem ludzi torujących sobie w baryłce czarny mak. Odsiecz, jeśli nam Bóg jakową ześle, będzie miała czas się zebrać, a i zima idzie sroga, czyniąc coraz trudniejsze oblężenie. Byłaś dla mnie objawieniem mej najczystszej zjawy: w Tobie rozwiązała się zagadka najtajniejszych snów i widziadeł mej tęsknoty za pięknem - za sztuką. Diabeł! Aż do dzisiaj sądziłem, że to coś znaczy. Już pod nosem! Pragnąłbym z całego serca odwdzię- czyć się za wyświadczone mi przez nią dobrodziejstwa,a tymczasem stałem się,czego się bardzo obawiam,niezawinioną przyczyną jej nieszczęścia. Wzięła za koniec w oczach jego oczyściła. Waszym to przykładem, waszą obroną kraj nauczony poczyna zrzucać z siebie jarzmo szwedzkie. Przydybiesz tam na pierwszy rzut oka prezesów, konsyliarzy, sekretarzy, komisarzy, sędziów, profesorów i długi ogon różnych innych jeszcze matadorów i matadorek. Ciała jego z rozkazu króla przywieziono do Wilna, a ponieważ Bekiesz należał do szkodliwej sekty antytrynitariuszy, a właściwie był ateuszem, bo nawet umierając, powiedział: "Nieba nie pragnę, piekła się nie boję", przeto nie mógł być pogrzebany na żadnym cmentarzu chrześcijańskim.