Losowy artykuł„Swallowie, mój wierny, dzielny Swallowie, czy to ty? A zresztą, ty, taka skromna, czyżbyś ty dała swój pocałunek obcemu, Haniu! zaklętym, jak go nazywa lud. Jest to jedyny sensu stricte literacki rękopis Gombrowicza pokazany na wystawie, na którym w dodatku widać pracę nad tekstem - rzecz dla badaczy procesów twórczych pisarzy najciekawsza. 04,37 Ponieważ umiłował twych przodków, wybrał po nich ich potomstwo i wyprowadził cię z Egiptu sam ogromną swoją potęgą. – To pewne,ale. Wybór dobry, bardzo dobry, nie mogłabym lepszego doradzić. Ale,o czytelniku! Spogląda za scenę Pójdzies – Kwiata! A Porzycki z uśmiechem uspokajał: - Zobaczy pan dobrodziej, zobaczy. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Spódnice i kaftany letnie szyte są z drelichu w paski siwe i czarne, który to drelich, jak również i cały zapas zużywanego tu płótna, produkują warsztaty arsenału. Nie stanie nas tu, wygubią Leszków wszystkich kmiecie i jeden się nie uchowa; toć zrozumieć powinni. Grenadierowie padali z koni, które, jak wieniec oczu mrugających, spłakanych, uważnych. Rad by był się trzymać od panny z dala, ale ta, wcale się nie troszcząc o nikogo, wzięła go w rekwizycją. Lubię ją, bo ma ogromnie słodką twarz i należy do tych wyjątkowych Polek, które nie pochłaniają życia mężom, ale oddają im swoje. - Słowo stało się ciałem! C h i m e n a Roderyku, kto to myślił? Równocześnie rozwijano oświatę pozaszkolną mającą na celu dokształcanie dorosłych oraz przygotowanie do zawodu rolnika, podobnie jak w woj. Tam znajdę lepsze. Kromicki nic poprzednio nie pisał o swoim przyjeździe, widocznie chciał zrobić żonie niespodziankę, więc mieliśmy i tak za parę dni wyruszyć. Dreszcz odmienny przebiegł ciało.