Losowy artykułIRENA Tylko się znowu nie obrażaj. A, że jak wspominałem na początku, z Olgą nienajlepiej mi się ostatnio wiedzie (bo to o to chodziło), więc ona już o wszystkim wie. (Oni, dalibóg, niedługo piętnastoletnich chłopców zaczną nazywać starymi. Straż miejska musi za nimi chodzić i czuwać, bo gawiedź Francuzów nie cierpi. Świat nie jest tak zły. Dwuletni pobyt w resocjalu daje prestiż. Chłopiec przekonywa się niebawem, że wszyscy w szkole o nieboszczykach wiedzą i że to nikomu apetytu do wody nie psuje. W pierwszej chwili po prostu serce zamarło we mnie. – rzekł na to skarbnik – śmiem powiedzieć otwarcie, że to zarzut wcale niesprawiedliwy, bo Bóg mi świadkiem. Spróbował zejść ze wzgórza. Jakoż Zawiłowski nie mylił się co do niej przynajmniej pod tym względem, że gdy w całym Przytułowie nie było mowy o czym innym, jak tylko o testamencie starego pana Zawiłowskiego, panna Lineta wśród tych rozmów i ubolewań milczała. Jakiż wariat! Może by nawet Grecy odnieśli zwycięstwo, Tak ich wspierał Posejdon, tak wzmagał ich męstwo. Benedykt, wysmukły wtedy, szczupły, z twarzą przez długie przesiadywanie na ławrach szkolnych trochę wychudzoną, więcej jeszcze do studenta niż do osiadłego obywatela podobny, przyjmował i gościł w domu swoim braci i sąsiadów; z poważnymi krewnymi, którzy do młodych Korczyńskich przyjeżdżali pełni przestróg i upomnień, staczał zażarte dysputy. LAERTES Dość na tym Mojemu sercu,które by mię było W tym razie głównie skłaniało do zemsty; Wszakże stosując się do praw honoru, Muszę się z dala mieć od pojednania, Dopóki starsi mężowie,uznanej W rzeczach honoru powagi, Nie upoważnią mię do tego kroku I nie wyrzekną,że sławy mej żadna Nie kazi plama. –A kto ją poprowadzi? Otóż, że mnie w rejestrze proszonych nie mieli, Wyprosili zza stołu, jednak nie wypchnęli. WRÓŻBITA Powiem tylko tobie. Pełna a rumiana jak kalina, oczy czarne świecą się jak węgiel, zęby białe jak kwint na wiszni, a jak zacznie się śmiać, to tak zdaje się, że się wszystko w tobie śmieje.