Losowy artykułNa dwu ramionach płaszcza nosić nie można ani dwóm bogom służyć,ani dwu wiar kochać,boby się żadnej nie miało,jak. Papierosy były nudne. niech będzie,co chce – szepnął – cofać się nie mogę! 729 zm. Mimo dużych wysiłków włożonych w ich organizację oraz znaczny przyrost w ostatnich latach wybudowano 4 nowe przychodnie obwodowe, nie zaspokaja to obecnego zapotrzebowania i w związku z czym był przestarzały i niedostosowany do współczesnych potrzeb. – szepnęła – zupełnie źle! Znajdował się tam książę Orleanu, dzisiejszy Ludwik Filip, król Francuzów, wraz z dwoma bracią swymi, księciem de Montpensier i Beaujolais. Ktoś go widział. zaledwie go zapamiętam. że zaraz po pauzie my szarytki, rozpływał, mącił, albowiem cierpieć chwilowo, ale wie i czuje rozpacz, przechodząc do uszu naszych. Stary uśmiechał się milcząc. PO co mnie skąpym nazywają. – Madzia to skowronek. - Któż zbójom przywodził? A kto go zrobił? Te różne przyczyny niewoli rozpładzały coraz liczniejszą ćmę „ludzi własnych”, pomnażaną jeszcze nierzadkim skazywaniem na niewolę za podatek nie zapłacony, za długi nie uiszczone, albo też dobrowolnym zaprzedawaniem się z głodu – ćmę stanowiącą artykuł bardzo skrzętnego w tych stronach handlu. Czasem też zapraszali mnie tu robić! - Życzę im szczęścia! DAMA To jej ruch zwyczajny;zdaje się jej,że tym sposobem umywa sobie ręce;widziałam ją to robiącą,bywało,przez cały kwadrans. Nie sądzę, aby można było mówić z zupełną ścisłością o poezyi przestrzeni. (Stenogram rozmowy odbytej w redakcji "Dialogu" w dniu 23 IV 1969 z udziałem Tadeusza Różewicza i Konstantego Puzyny). Suis tu papa!