Losowy artykuł) strona 11 : syzyf strona 12 : umowa strona 13 : pejzaże nieba strona 14 : wtedy znaliśmy tylko jeden horoskop strona 15 : kabina strona 17 : ja panie Boże strona 18 : wit naszego świata Od autora na okładce: „Na przestrzeni dziejów literatury zostało sformułowane bardzo dużo postulatów, opinii i manifestów. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania, skierowana zgodnie z właściwością interpelowanego. Chodził w tę i z powrotem po krypcie, jak dzikie zwierzę w klatce. 164 Pięciu — według Antiq. I biegła znowu całą mocą, potykała się o zwały, plątała w zaspach, a szła gnana trwogą o dzieci, która wstała w niej z nagła i kieby biczem popędzała, że już nie czuła zmęczenia ni zimna. na przywitanie. Został tu przedstawiony tylko jeden rozdział, w którym znajdują się ogólne rozważania teoretyczne na temat mechanizmów de–modernizacji. – A umiem, bom się uczyła na pensji, u zakonnic w Ibramowicach. Nieme i głuche oczy zagłębiły się i weszły w oszalałe ze śmiertelnej miłości spojrzenie rannego. Jaki mi piesek bonoński. 119,117 Wzmocnij mnie, abym doznał ratunku i cieszył się zawsze z Twych ustaw. Toć ci, że to już samo to skromne i nie ustawać. Nie podobał mi się ten podział z Antosiem i odtąd w tym domu nie postałem. Ten robak śmiał powiedzieć,żem dzielił myśl jego. ANDROMAKA A przecież twoi to rodzice. Naród go przecież słucha w tym wszystkim, co każe: Pan w więzieniu, Ludwili mocne dano straże, My sami, nuż go jakie szaleństwo napadnie. Ty jesteś lew. Okazywał on Asowi jawnie swą niwkę. Gdy wszyscy usnęli zwrócił się do mnie w narzeczu Apaczów, by go nie zrozumiano, na Wypadek, gdyby ktoś ze śpiących się obudził: – Rzeczy mają się tak jak przypuszczałem. - po czym na syna oczy obróciwszy - a ty sieroto - przydał - z gruntu się wyłuskać nie daj! popróbuj ino, to ci te cacaną gębusię tak sprawię, aż się czerwoną oblejesz i rodzona matka cię nie pozna!