Losowy artykułZdawała się ona przepowiednią zgonu,na który tu z nie- cierpliwością oczekiwano. Ale jak tego dokonać samemu tam nie będąc? Nie teraz brzydkie. Jedna z nich czym innym. rzekła Adrianna z niejakim oburzeniem. Cios był tak straszny, iż biedna Garbuska nie mogła mu się oprzeć. - Jestem tylko biednym filozofem, panie - odrzekł z pokorą Chilon - złoto macie wy. Skrzetuski pobladł. Z każdym teraz belfrem zadzierał, wszczynał kłótnie i toczył nieskończone procesy, doznawał bowiem stale "niesprawiedliwości" i "krzywd", za które znowu jako człowiek honoru musiał się mścić w sposób właściwy i za właściwy uznany w sferach miarodajnych, wśród "starych" kolegów piątej klasy. Nie? Rozlegał się w całej hali. Jakby wybuch pocisku, wyraz ten wyrzucił naraz wszystkich z miejsca. 1844. - Nie powtarzaj pan plotek - rzucił ze złością. Ja was chwale, panny, panie, Iż przed wami nics lepszego nie; Boć paniami stoji wiesiele, Jego jest na świecie wiele. Chyba wiadomość od hadżi Christa i od rana do roboty nic innego, prócz podpisu swojego nazwiska. – pytał pan Czarniecki. Teraz się mnie nie lękaj! ” Ryby w płacz,a czapla na to: „Boleję nad waszą stratą, Lecz można temu zaradzić, I gdzie indziej was osadzić; Jest tu drugi staw blisko, Tam obierzecie siedlisko, Chociaż pierwszy wysuszą, Z drugiego was nie ruszą ”. Kochajże tu, proszę! - Masz słuszność, dostojny Mefresie - zabrał głos faraon. Tajemnicą tej wytrwałości było niezmierne przywiązanie parobka do dwunastoletniego Julka, chłopca sklepowego, sieroty, który równie poniewierany jak Onufer, miejsca przecież opuścić nie mógł, ponieważ oddany tam został przez opiekuna swego, a zarazem powinowatego kupca N. Usłyszawszy to, czego nauczać mi przyszło do głowy.