Losowy artykuł–Libretto do operetki;dać tytuł:„Krytyki teatralne ”,podłożyć muzykę i heca taka,że na- ród będzie chodził jak na odpust. Mandaty członków zarządu wygasają z dniem odbycia zgromadzenia spólników, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. Tymczasem zaszła niespodziana okoliczność. Tu mu prawie zabrakło głosu i krew twarz oblała. Zwłoki jego będą wystawione na upał dnia i na chłód nocy. Lecz mąż Boży powiedział: Zostaw ją, bo dusza jej w smutku pogrążona, a Pan ukrył to przede mną i nie oznajmił mi. Zuchwałość oficjerów i gemejnów musi być ukrócona. La Haye był człowiek grzeczny i z dworem obyty, umiał się znaleźć. a kogo wybierze sobie, tego nikt dziś nie odgadnie. Ja się nie mylę! W cukierni na Nowym Świecie Krzykiewicz,który zerwał z Ciepiszewskim,zakładał swoje towarzystwo. Żmińska namyślała się chwilę. - Bogać ta mają, do cna już trawę wypaliło, żeby im gospodyni nie podtykała w oborze, to by całkiem zgubiły mleko. - Dziękuję wam, przyjaciele - odpowiedział doktór, wzruszony temi słowy - spodziewałem się po was tego, gdyż przeświadczony jestem o waszej wierności i poświęceniu, lecz w tej chwili potrzebne mi były słowa otuchy. Ona niezawodnie rozumie to tak dobrze jak ja. Spytała panna Ewelina, jako istota obca, cudza zionęła z oczu jej ogromnie smutnych zaczęły padać kije, a wy, coście tam wymyślili? - Strach im jest, że same ostaną i przez to odmawiają. – Zarżnęły? To jest! A cóż to i ten umarł? To rzekłszy chwycił za sznur przewleczony przez wyschniętą skórę w bębnie i począł nim z całej siły kręcić w koło. Gdyby nie dobre stosunki panujące między nami, Sam dostałby na to należytą odpowiedź; umilkłem jednak i pojechałem za nim zwolna pasem cienia, rzucanym przez las.