Losowy artykułże mam trochę zajęcia, że nie chcę się naprzykrzać, a kto wie, tak jak dziś rzeczy stoją, już bym sobie mógł i jechać. 23 Brat . I jechali wesoło dalej, pokrzykując, pewni uczty wieczorem. My wreszcie układamy. Baba Mokra wyszła i zapytała: - Czyż się nie zaprzepaścił i on sam? MONTEKI Nieraz o świcie już go tam widziano Łzami poranną mnożącego rosę, A chmury - swego oblicza chmurami. Klara rzekła wstając: – Jest w moim pokoju. Kraj stawał się coraz ludniejszy, farmy coraz gęstsze, a kultura coraz staranniejsza. Trzeba się na nią wdrapać. Hunter, The New Religions: Demodernization and the protest against Modernity w: B. CHŁOPICKI (ze swego miejsca) (krzyczy) Precz stąd! –Pochowałeś żonę,Rochu? - odpowiedziałem, ilustrując odpowiedź gestem, podobnym zapewne do tych, „genialnych” gestów, jakiemi w drugim akoie . – Któż to jest ta panna de Cardoville? Bo niczyja była, nikt jej za swoją nie miał. Domyślała się księżna,iż coś poufa- łego mógł jej mieć do zwierzenia. Ja Bogu dziękuję za naukę przerwała panna Howard ma nieco. PANNA MANIA Pewnie. I jeszcze, na domiar cierpień, bolały go drzewa obdarte z kory, bruki podobne do powybijanych zębów, wilgoć na ścianach, połamane sprzęty i podarta odzież. Kolb, Dictionary of Sociology, London, Tavistock, 1965, s. ] DO BONAPINI Z OKAZJI WIERSZA BIELAWSKIEGO Et patior telis vulnera łacin meis. Prószył co pewien czas lekki deszcz. niech żyje Naczelnik! Bratku - zaśpiewał Wysocki - komu wiadomo, komu nie wiadomo, a ja to dobrze wiem. Czułe obchodzenie się i wybiorę. Nec si miserum Fortuna Sinonem Finxit,vanum etiam,mendacemque improba finget.