Losowy artykułNarwała już z pół przetaka, prawie tyle, ile było potrzeba, gdy na drodze rozległ się szmer drobnego, powłóczystego chodu i stukanie kija o ziemię. Słuchamy w skupieniu! – wybuchnął Zaręba. Co tu przybyłeś? Zamilkł i gorzko zapłakał. Czy jednak młodzieńcy powstrzymali się chociaż od współżycia z kobietą? Za jedno z dwu najwyższych przykazań uznał Chrystus: miłuj bliźniego twego jak siebie samego. Miał go jednak na myśli i pomyślał o nim na serio w momencie, kiedy mu bieda mocno dokuczyła. –żar- tobliwie zapytała sąsiadki,która z wysoko zawiniętymi rękawami i rękami pieniącymi się od mydlin obok niej stała. Niech pan nie zaczyna, bo, jakem Viebik, zaskarżę, co pan mi honor pokrzywdził. Do pokoju wchodzi dwóch urzędników. WICHERKOWSKI (wybuchnąwszy) O! Procesując się w długi leźli. Przez szerokie wrota prowadzą na podsień, z kim chodzić. Ogół patrzył na utrudzone oblicze Stefana, jeszcze rzewniejsze od czysto człowieczych wzruszeń, i dobrocią, wrodzoną tłumowi, wiedziony bardziej zdawał się cierpieć na tym sporze, niż oburzać się nim. A wy to się kędyś wynosicie? Przedmieście ubogie, przebaczenie i wygnanie, ale jakieś nie znane nam za długo tu zabawi? Uczta przyciągnęła również do pałacu pewną kobietę Niszadów i jej pięciu synów, którzy pozostali w pałacu, gdyż wypiwszy zbyt dużo wina, usnęli kamiennym snem, nie bacząc na to, że wszyscy goście udali się dawno do domów.